تاریخ برگزاری جشنواره پیوندآسمانی در انتظار اعلام رییس جمهور

جشنواره پيوند آسماني و تهیه سند ازدواج پایدار

0

سرویس خبر به دخت/

وزیر ورزش و جوانان گفت: به دنبال آن هستیم که جشنواره «پیوند آسمانی» با حضور جناب رییس جمهور برگزار شود تا در این جشنواره سند ازدواج پایدار مطرح و تهیه شده و دستوراتی در حوزه ازدواج صادر شود.

محمد عباسی با بیان اینکه تاریخ برگزاری جشنواره «پیوند آسمانی» بستگی به تاریخ آمادگی رییس جمهور دارد، افزود: هفته گذشته در جلسه هیأت دولت تصمیمات خوبی در حوزه وام ازدواج اتخاذ شده که در این راستا 3000 میلیارد ریال توسط بانک مرکزی به بانک‌ها جهت پرداخت وام متقاضیانی که تا کنون وام دریافت نکرده‌اند، تخصیص یافت.

منبع:ايسنا/ انتهای متن/