دولت آینده بر اجرای امور مربوط به زنان نظارت داشته باشد

باید یک مرکز قوی با اختیارات لازم تعریف شود و زنان بتوانند در مسائل اجرایی نظرات خود را دخالت دهند. زنان باید برای اجرای این موضوعات برنامه ریزی کنند و خواستار اجرای درست این مطالبات از دولت آینده باشند.

0

سرویس خبر به دخت/

انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است. تا یک ماه دیگر تکلیف این قطب مهم اجرایی کشور روشن می شود و رئیس جمهور جدید در مسند قدرت می نشیند. در این میان کارشناسان و فعالین حوزه زنان و خانواده، با نگاه و تحلیل کارشناسی خود، انتظارات و پیشنهاداتی برای رئیس جمهور جدید دارند تا وی با عمل به این پیشنهادات و برآورده کرده این انتظارات، بتواند راهگشای مسائل زنان و خانواده در سال های مسئولیت و خدمت خود باشد و کمتر شاهد فرصت سوزی و یا استفاده نادرست از امکانات باشیم.

بر همین اساس پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه، به سراغ کارشناسان این حوزه رفته و نظر آن ها را جویا شده است. این بار طیبه اسکندری،سردبیر سایت «به دخت»، از دولت آینده و زنان می گوید:

“مطالبات ما از دولت آینده بر اساس مطالباتی است که رهبر انقلاب در موضوع زنان داشته اند. به عبارت دیگر، مطالبات رهبر محور، مطالبات ماست. ”

حمایت های مادی و حقوقی از زنان باید در اولویت برنامه های دولت آینده قرار گیرد  
وی افزود: تکریم زنان و حمایت های مادی و حقوقی زنان باید در اولویت برنامه های دولت آینده قرار گیرد. این امر باعث تقویت زمینه های استحکام خانواده می شود.

دولت آینده باید به صورت منسجم در مورد تشکیلات مربوط به امور زنان و خانواده فکر کند
اسکندری افزود: رئیس جمهور آینده باید در تحقق عملی این موضوعات تلاش کند و زمینه های تحقق و اجرایی شدن آنها را فراهم کند تا در جهت دیدگاه ها و خط مشی رهبر انقلاب حرکت کرده باشد.

پژوهشگر مسایل زنان و خانواده  در ادامه خاطرنشان کرد: دولت آینده باید به صورت منسجم در مورد تشکیلات مربوط به امور زنان و خانواده فکر کند. در این زمینه باید از فکر و تجربه زنان نخبه و صاحب نظر استفاده کرده و از کمک های آنها در زمینه مشاوره و ساماندهی های لازم بهرمند شود. با استفاده از کمک و همفکری زنان در اداره امور، می توان زمینه را برای سرعت بخشی به تحقق موضوعات مورد مطالبه رهبر فراهم کرد.

مسئولینی کارآمد بر اجرای موضوعات مربوط به زنان نظارت داشته باشند
اسکندری تصریح کرد: تا زمانی که ساز و کارهای اجرایی، اجرای مناسب این امور را طلب نکنند این موضوعات قابل تحقق نخواهند بود. دولت باید ساز و کار مناسب را به وجود آورد. مسئولینی کارآمد باید بر اجرای این امور نظارت داشته باشند؛ مسئولینی که دارای قابلیت و قدرت باشند.

وی افزود: تنها انتخاب زنان در جایگاه های بالای مدیریتی کافی نیست، بلکه زنان باید دارای قدرت و اختیار باشند و در جایگاهی که قرار دارند، بتوانند به درستی تصمیم گیری کنند.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: باید یک مرکز قوی با اختیارات لازم تعریف شود و زنان بتوانند در مسائل اجرایی نظرات خود را دخالت دهند. زنان باید برای اجرای این موضوعات برنامه ریزی کنند و خواستار اجرای درست این مطالبات از دولت آینده باشند.

منبع : مهر خانه/انتهای متن/