ژانر وحشت در سینمای هالیوود

فیلم های ژانر وحشت هالیوود که در طی چند ماه ساخته می شد، با لایه های دین زدایی و اخلاق زدایی سعی در از بین بردن هرچه بیشتر فرهنگ و طبیعت خدا محور مخاطب خود دارد.

0

 سرویس فرهنگی به دخت/

ژانر وحشت در سینما قدمت زیادی ندارد . از اوایل دهه ی 70 این سینما به کمک تبلیغات بسیار گسترده و حمایت های همه جانبه آرام آرام جای خود را در بین مخاطبین خود باز کرد.

این ژانر در هالیوود در اوایل سعی در از بین بردن قبح جنایت و عادی جلوه دادن خشونت، قتل، دزدی و…داشت، ولی رفته رفته از این روند پا فراتر نهاد و به لایه های دیگری رسید. بعد از مدتی  ترس از جن، ارواح خبیث ، موجودات شرور و… جای خود را به ترس از خداوند دادند و اینطور نشان دادند که هیچ خدایی برای دفاع نیست و عامل نجات از دست این موجودات شرور تنها یک نیروی انسانی(ترجیحا آمریکایی) است و خداوند هیچ اثری در نجات  آدمی ندارد.

چنین فیلم هایی که در طی چند ماه ساخته می شد، به کمک جلوه های ویژه و تبلیغات فراوان به فروش های قابل قبولی دست پیدا کردند. سینمایی که زمانی هیچ طرفداری نداشت، اکنون به یکی از پر درآمد ترین بخش های سینمای امروز تبدیل شده است و با درون لایه های دین زدایی و اخلاق زدایی سعی در از بین بردن هرچه بیشتر  فرهنگ و طبیعت خدا محور مخاطب خود دارد.

آمار نشان می دهد که این سینما مخصوصا در دهه ی اخیر به خاطر وجود صحنه های خشونت، تجاوز و شکستن حریم های اخلاقی  باعث بالا رفتن آمار قتل و جنایت در جوامع مختلف شده است.در حال حاضر بسیاری از خانواده های آمریکایی به این سینما معترض هستند، ولی اعتراض آنها راه به جایی ندارد.

این سینما که  مستقیما از طرف لابی های صهیونیستی حمایت می شود،  تمام آنچه را که برای مخاطب ارزشمند است، زیر پا می گذارد و ذهنش را آماده ی پذیرش خشونت، کشتار و بی تفاوتی نسبت به جنایت می کند.

 جیم فیتسر استاد فلسفه معتقد است دیدن این قبیل فیلم ها و تکرار آنها موجب عادت می شود که این عادت به نوعی گرگ اخلاقیات است.

فاطمه قاسم آبادی/ انتهای متن/