پلیس از «زنان دیوار» محافظت می کند

طبق نظر یهودیان ارتدوکس، زنان از حق عبادت در مقابل دیوار مقدس در بیت المقدس برخوردار نیستند و از این رو به زنان عبادت کننده حمله ور می شوند.

0

 سرویس خبر به دخت/

دیوارهای مقدس بخشی از فلسطین اشغالی است که موجب برپایی طولانی ترین جنگ میان یهودیان صهیونیست و میسیحیان شده است.

 

طبق نظر یهودیان ارتدوکس، زنان از حق عبادت در مقابل دیوار مقدس در بیت المقدس برخوردار نیستند و از این رو به زنان عبادت کننده حمله ور می شوند.
روز جمعه، نیروهای پلیس رژیم اشغالگر فلسطین، به دنبال رأی یکی از دادگاه های این رژیم، برای نخستین بار از اعضاء گروه «زنان دیوار» محافظت به عمل آورد.
این مکان مقدس هم اکنون به دو قسمت زنان و مردان تقسیم شده است.
یهودیان افراطی 10 درصد از جمعیت 9 میلیون نفری سرزمین های اشغالی را تشکیل می دهند و سعی می کنند خواسته هایشان را بر این سرزمین تحمیل کنند.
دیوارهای مقدس بخشی از فلسطین اشغالی است که موجب برپایی طولانی ترین جنگ میان یهودیان صهیونیست و میسیحیان شده است.
گرایشات آزادیخواهانه رژیم حاکم، همانند ترویج و دفاع از همجنس بازی، با هدف جلب همدردی مردم آزادیخواه دنیا صورت می گیرد تا بدین وسیله بتواند مشروعیت این رژیم را تثبیت کند.

منبع:مهرخانه/ انتهای متن/