جعبه لوازم خیاطی

همیشه نیاز به یک جعبه برای قرار دادن لوازم خیاطی و قرقره های ضروری حتی برای کسانی که اصلا اهل خیاطی نیستند، احساس می شود که البته هنر و سلیقه بانوی منزل در تهیه آن نقش بسزایی دارد.

1

سرویس فرهنگی به دخت/

امروز با استفاده از ابتدایی ترین لوازم به آموزش یک جعبه کوچک برای وسایل خیاطی در قطع مسافرتی می پردازیم. البته می توانیم آن را در اندازه های دلخواه تهیه کنید .

لوازم مورد نیاز:

مقوا، پارچه دلخواه، پشم شیشه و یا اسفنج نیم سانتی، کش، چسب

طرز تهیه:

  1. از مقوا که بهتر است با گرم بالا (ضخیم) باشد یک مربع cm2828cm× جدا می کنیم. حتی می توان مقوای جعبه شیرینی استفاده کرد .

 

 

شکل شماره 1

1.        هر ضلع مربع را به سه قسمت مساوی (مربع های 9×9) تقسیم می کنیم و خط می کشیم . (شکل شماره 2)

شکل شماره 2

1.        مربع های رأس هر ضلع را به کمک کاتر جدا می کنیم. (شکل شماره 3)

 

شل شماره 3

1.        به وسیله پشت کاتر و یا چاقو، اضلاع مربع وسط را برای سهولت در تا شدن، خط می اندازیم و مربع های کناری را به داخل تا می کنیم (شکل شماره 4و 5)

 

شکل شماره 4

 

شکل شماره 5

1.         قطعه ای پارچه مربع شکل که کمی (2 الی 3 cm از هر طرف) از مربع وسط بزرگتر باشد (مربع حدود 15×15cm) به وسیله چسب مایع به قسمت وسط از سمت داخل کار می چسبانیم.

2.        از قسمت راس پارچه در هر ضلع تا رسیدن به مقوا به صورت 7 از پارچه جدا می کنیم (در اصطلاح کلیپ زدن می گویند) بدین ترتیب لبه کاربه راحتی به وسیله را چسب مایع به قسمت بیرونی می چسبانیم. (شکل شماره 6 و 7)

 

شکل شماره 6

 

شکل شماره 7

1.        به ترتیبی که در مرحله قبل توضیح داده شد قسمت بیرونی کار را نیز کاور می کنیم.

 

1.        4 مربع به ضلع 5/8 cm از مقوا و پشم شیشه و یا اسفنج جدا می کنیم. از پارچه برای روکش کردن آن همانند شکل استفاده می کنیم.

–  در این مرحله نیز بهتر است از چسب مایع برای چسباندن استفاده شود.

 

 1  .  قطعه ای کش را برای قرار دادن قرقره ها در وسط هر مربع قرار داده و از طرفین به پشت کار می چسبانیم .

 

10.        مربع های تهیه شده را روی هر قسمت از بدنه کار می چسبانیم .

 

 

11.        از مقوا یک مربع 18×18 جدا می کنیم و از 4 راس آن مربع های 7×7 خارج می کنیم. (شکل شماره 19 و 20)

 

 

شکل شماره 19

 

شکل شماره 20

12.        تمام مراحل قبلی را انجام می دهیم. این قسمت برای جای انواع سوزن در نظر گرفته شده است.

 

 

13.        قسمت بدنه کوچک را وسط مربع بزرگ تهیه شده می چسبانیم .

 

 

14.        از مقوا، مستطیلی به اندازه 5/5× 14 جدا می کنیم و آن را به 4 قسمت 3 سانتی متری و یک قسمت 2 سانتی تقسیم می کنیم .(شکل شماره   ) با استفاده از کاتر بر روی خط، خط تا می اندازیم .

 

15.        به وسیله پارچه و چسب مایع کار را پوشش می دهیم .

 

 

16.        کار را به صورت یک مکعب مستطیل تا کرده و قسمت باقی مانده را به عنوان محل اتصال اضلاع چسب می زنیم و در نهایت در وسط جعبه تهیه شده می چسبانیم .

 

 

17.         برای قسمت در جعبه یک مربع 16×16 از مقوا برش می زنیم و از قسمت رأس هرضلع یک مربع 3×3 جدا می کنیم و همانند مراحل توضیح داده شده در قسمت بدنه جعبه روکش می کنیم .

 

 

18.         از یک روبان برای جمع کردن بدنه در جعبه استفاده می کنیم .

 

–      حالا یک جعبه بسیار زیبا برای جمع آوری لوازم خیاطی داریم. مبارکه!

 

گروه هنر و زندگی به دخت/انتهای متن/