کشف خانواده ‌شگفت انگیز میان کوه های ایران

پيدا شدن يك خانواده ۱۰ نفره كه در ۷۰ سال گذشته در ميان كوه هاي ارم شهرستان دشتستان بوشهر زندگي مي كردند و از جامعه روستايي و شهري كاملاً بي خبر بودند، باعث شگفتي همگان شد.

1

سرویس خبر به دخت/

مرتضي ايزدي رئيس ثبت احوال شهرستان دشتستان ماجرا را اين گونه شرح مي دهد: مدتي پيش به ما خبر دادند خانواده اي ۱۰ نفره از ۷۰ سال پيش در منطقه كوهستاني و صعب العبور «راه وال تنگ چول نار» بخش ارم كپرنشين هستند.

بنابراين مأموران ثبت احوال دشتستان و مأموران اداره آگاهي شهرستان و بخشداري تنگ ارم تصميم گرفتند براي بررسي ماجرا راهي محل شوند. از آنجا كه امكان تردد با هيچ موتوري امكان نداشت، آنها راه هاي صعب العبور را پياده طي كردند و خودشان را به محل رساندند.

 

مرتضي ايزدي ادامه مي دهد: سرپرست خانواده گفت اسمش بهمنيار است. ۷۰ساله است و اسم پدرش علي بود.

او توضيح داد كه همراه همسر، هفت فرزند و خواهر ۷۳ساله اش زندگي مي كند. پسر بزرگش ۳۸ ساله است و دختري ۱۴ ساله آخرين فرزند خانواده او است. رئيس ثبت احوال شهرستان دشتستان در ادامه مي گويد: اين خانواده هيچ گونه امكانات زندگي نداشتند و زندگي شان را به شيوه زندگي عشيره اي اداره مي كردند.

آنها از ديدن قاشق و چنگال، دوربين، مداد وكاغذ به هيجان آمده بودند. لباس هاي اعضاي گروه برايشان جالب بود. بهمنيار به مأموران گفت: در ۷۰ سالي كه از عمرش گذشته هفت بار به روستاي قراول خانه سرزده اما هيچ يك از خانواده اش تاكنون از كوهستان خارج نشده اند.

يكي از دختران خانواده هم گفت: معني شهر و روستا را نمي دانيم. جز كوه و ستاره چيز ديگري به چشم نديده ايم. بر اساس اين گزارش مراحل هويت شناسي، صدور شناسنامه، در اختيار قراردادن امكانات رفاهي و بهداشتي براي اين خانواده و ساخت فيلم مستند در حال بررسي است.

منبع: روزنامه جوان/ انتهای متن/