کولر برای زن حرام است!

یکی از علمای سلفی وهابی عربستان با صدور فتوایی، روشن کردن کولر در غیاب شوهر را برای زن حرام کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

تابناک به نقل از شبکه العالم نوشت: علمای وهابی در چند سال اخیر، علاوه بر فتوای تحریم گروه‎های مختلف و مذاهب مخالفشان، اقدام به صدور فتواهای مضحکی کرده‎اند، که با هیچ منطقی قابل تفسیر نیست.

در آخرین نمونه از این گونه فتواها، یکی از سلفی‎های وهابی که بر روی صفحه تویتر، خود را ” علامه ابوالبراء ” می‎خواند، با صدور فتوایی اعلام کرد: روشن کردن کولر برای زن، در غیاب شوهر حرام است.

این علامه سعودی در توجیه این فتوا تاکید کرد: اقدام زن در روشن کردن کولر در غیاب شوهر، مساله ای بسیار خطرناک است و می‎تواند به رواج فحشا در جامعه بیانجامد.

وی افزود: وقتی زنی در غیاب شوهر خود کولر خانه را روشن کند، ممکن است همسایه متوجه شود که زن در منزل است و به همین سبب مرتکب زنا و فحشا شود.

 /انتهای متن/