این همه آرایش چرا ؟

امثال ماها منظورم ما پسرها ، نفهمیدیم این خانم ها و دختر خانم ها برای چی اینقدر غلیظ آرایش می کنن؟!

5

سرویس ما و زندگی به دخت/

وقتی بهشون نگاه می کنی ، بهت اخم می کنن که چرا داری بهم نگاه می کنی… کلی ازت شاکی میشن و شایدم اصلا یه دعوا راه بیفته…

والا امثال ماها منظورم ما پسرها ، نفهمیدیم این خانم ها و دختر خانم ها برای چی اینقدر غلیظ آرایش می کنن؟!

مگه نمی خوان ماها بهشون نگاه کنیم؟

خداییش اگه هم بخواهیم نگاه نکنیم ، نمی شه . می دونید چرا؟

مثلا خود من بیشتر از روی تعجب بهشون نگاه می کنم چون ساعت 6 صبح توی مترو یه دفعه می بینی یه خانمه با کلی آرایش وارد قطار شد، دوست دارم شخصا ازشون بپرسم کی بیدار می شید که اینقدر آرایش می کنید ؟ نکنه شبها موقع خواب آرایش می کنید؟

خدا وکیلی این برای شما سوال نشده؟

من بعضی وقتها چشمم که به بعضی ها میوفته حالم یه جوری میشه یه جورای بد… مثل … ببخشیدا … مثل حالت تهوع.

آخه اون همه روژ لب رو اونم ناشتا چطور روی لباش تحمل می کنه اونم با اون رنگ بد و جیغ که اصلا به بعضی ها نمی یاد.

آره دوستان فکر کنم این خانم ها برای جلب توجه این همه آرایش می کنن، وگرنه مگه از پوستشون خسته شدن…

 این حرف ها رو گفتم که خانم های این تیپی بفهمن اگه ما مردها داریم بهشون نگاه می کنیم کمی به نوع نگاهمون دقت کنن ، بیشتر نگاه ها از روی تعجبه.

همین چند روز پیش چشمم افتاد به یکی از این خانوم ها،  اولش فکر کردم این خانم با ماشین زمان از دنیای ساحره ها اومده . تمام آرایشش مشکی بود با یک رژ قرمز رنگ وحشتناک . موها بلند مشکی رو اطراف صورت و روی شونه هاش ریخته بود.

سریع سرمو برگردوندم تا نبینمش ولی یه مرده همین جور داشت بهش نگاه می کرد باور کنید از روی تعجب.

بعد از چند دقیقه اون خانومه با صدای خیلی بلند گفت: چیه ؟ آدم ندیدیدی؟ چرا نگاه می کنی؟

دیگه طاقت نیوردم.

گفتم: خانم اگه این آقا و امثال ایشون نگاه نکنن باید تعجب کنی . شما آرایش کردید که من و ایشون بهت نگاه کنیم.

باور کنید خیلی حس خوبی داشتم . انگار مدتی بود این حرف روی دلم سنگینی می کرد ، با گفتن این حرف خانمه چیزی نگفت ، بقیه خانم ها هم رفتن توی فکر . بعضی ها هم با هم زمزمه می کردن.

ولی واقعا چرا این همه آرایش؟

فتحی/ انتهای متن/