زن ژاپنی شیعه شد

دوشيزه «آکی کو کروکاوا» دانشجوی ژاپنی بعد از انجام تحقيقات لازم سرانجام در حضور حضرت آيه الله موسوی اردبيلی، از مراجع تقليد قم، با ذکر مبارک شهادتين به دين اسلام مشرف شد و رسماً مذهب شيعه جعفری را به عنوان مذهب خود انتخاب نمود.

0

سرویس خبر به دخت/

“آکی کو کروکاوا” اظهار داشت: اين انتخاب بعد از مدتی تحقيق از طريق مطالعه اينترنتی و البته تحت تأثير و راهنمايی يکی از آشنايان وی که 15 سال قبل در محضر حضرت آيت الله موسوی اردبيلی به دين اسلام مشرف شده بود، صورت گرفته است.

وی با شادمانی می گفت: اسلام دين پاکی است و من آن را باور دارم، من اسلام را دوست دارم، خدا را دوست دارم و دعا کردن را دوست دارم.

منبع:شفقنا/ انتهای متن/