اجبار دختران جوان به داشتن رابطه نامشروع

ایالت ایندیانا رتبه دوم را در مورد تجاوز جنسی در میان ایالت های دیگر آمریکا داد.

0

سرویس خبر به دخت/

طبق آمار و گزارش های اعلام شده به اداره پلیس در ایالت ایندیانا از ایالت های مرکزی آمریکا دختران وادار به داشتن رابطه نامشروع می شوند.

پایگاه اینترنتی واشنگتن پست در خبری به آمار تأسف بار 17 درصدی مبنی بر اینکه دختران بالغ دبیرستانی علی رغم میل خود وادار به داشتن رابطه نامشروع می شوند، اشاره کرد.

به گفته این خبرگزاری، افراد متجاوز به این دختران بر اساس گزارش ها در بیشتر مواقع از اعضای خانواده یا بزرگسالان مورد اعتماد آن ها هستند.

به گفته این خبرگزاری ایالت ایندیانا رتبه دوم را در مورد تجاوز جنسی در میان ایالت های دیگر آمریکا داد.

به گفته کارشناسان اجتماعی به نقل از این خبرگزاری واقعیت امروز این ایالت به طور گسترده و تأسف بار بدتر از هر زمان دیگری است که بتوانیم فکرش را از ذهن خود خطور کنیم و این بحران در بزرگسالی آثار ویرانگری را بر مادران و خواهران ما در این ایالت خواهد گذاشت.

منبع:حوادث دات نت/ انتهای متن/