برگزاری جشنواره «زنان و تولید ملی» از اول خرداد

تولیدات زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران با برندها رقابت می‌کند

0

سرویس خبر به دخت/

رییس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران از برگزاری سومین جشنواره زنان و تولید ملی از اول تا دهم خرداد‌ ماه خبر داد.

فهیمه فیروزفربا اشاره به اینکه سومین جشنواره زنان و تولید ملی برای شناساندن تولیدات زنان سرپرست خانوار برگزار می‌شود، افزود: تمام زنان سرپرست خانواری که در دوره‌های مهارت‌آموزی کوثر آموزش دیده‌اند تولیدات خود را در این جشنواره در معرض نمایش و فروش می‌گذارند.

وی ادامه داد: در دو دوره قبل برگزاری جشنواره زنان و تولید ملی، استقبال بسیار بالا بود و در کنار تولیدات زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران برندها نیز حضور داشتند که تجربه برگزاری دو دوره قبل جشنواره نشان می‌دهد بالای 30 درصد از تولیدات زنان سرپرست خانوار با برندها رقابت کرده و هم‌سطح آنان بودند.

منبع:ايسنا/ انتهای متن/