خدمات مشاوره‌ بیمه می‌شوند

معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در پی آن هستیم تا خدمات مشاوره‌ای همچون خدمات درمانی مشمول بیمه شوند، گفت: یکی از اولویت‌های ما در سال 92، بیمه خدمات مشاوره است.

0

سرویس خبر به دخت/

سید باقر پیشنمازی افزود: قرار است دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده طرح بیمه مراکز مشاوره را مطرح و از طریق مراجع ذیربط پیگیری کند.

با بیمه خدمات درمانی جوانان دغدغه پرداخت هزینه‌های مشاوره را ندارند

وی ادامه داد: اگر با این طرح موافقت شود یک اتفاق جدید شکل خواهد گرفت و از این پس خدمات مشاوره‌ای نیز همچون خدمات درمانی مشمول بیمه خواهند شد و بخشی از هزینه‌های مشاوره را بیمه پرداخت خواهد کرد. امیدواریم همزمان با صدور پروانه مراکز مشاوره، این موضوع نیز محقق شود تا جوانان برای پرداخت هزینه‌های مشاوره دغدغه نداشته باشند و احساس امنیت خاطر کنند.

معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت جوانان با بیان اینکه اولین باری نیست که در این زمینه تلاش‌هایی صورت می‌گیرد، گفت: البته در گذشته سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تلاش‌هایی انجام داده‌اند ولی به نتیجه مطلوب نرسیده بود.

منبع:ايسنا/انتهای متن/