خانمی با بیماری هواپیماسواری

“کاترین بل” مادر 46 ساله ای است که این روزها در سال هشتم بیماری عجیب خود به سر می برد. او در سال 2005 سفری با هواپیما داشته است که از آن زمان تا به حال دچار مشکلی بسیار عجیب شده است.

0

سرویس خبر به د خت/

به گزارش”بوتیا”ترس از ارتفاع، تهوع در هنگام تیکاف یا … بیماری هایی هستند که می توان از آن ها در کنار هواپیما و پرواز یاد کنیم، اما تنها شاید یک نفر باشد که روی زمین حالش بد میشود و باید همیشه سوار بر هواپیما باشد.

“کاترین بل” مادر ۴۶ ساله ای است که این روزها در سال هشتم بیماری عجیب خود به سر می برد. او در سال ۲۰۰۵ سفری با هواپیما داشته است که از آن زمان تا به حال دچار مشکلی بسیار عجیب شده است.

این خانم انگلیسی دیگر نمی تواند روی زمین طاقت بیاورد به طوری که اگر روی زمین باشد دچار سرگیجه، حالت تهوع و بی تعادلی می شود، اما هنگام پرواز همه این مشکل ها درست می شود و این تنها زمانی است که او احساس آرامش می کند.

 

ابتدا این مشکلات به صورت گذری سراغ او می آمدند، اما پس از مدتی با گذشت زمان او دچار مشکلات فراوان شد به طوری که حتی نمی توانست روی زمین بیاستد و همیشه مجبور بود در گوشه ای بنشیند.

او می گوید در هنگام پرواز حالش خوب است، اما به محضی که پایش به پله های هواپیما می رسد ناگهان دنیا به حالت عجیبی تغییر می کند، تمام دنیا می چرخد و دیگر کنترل بدن خودش را به درستی در دست ندارد.

او ادامه داد که ابتدا پزشکان تشخیص های متفاوتی می دادند که این داروهای مختلف را به همراه داشت اما هیچکدام من را خوب نمی کرد و حتی در برخی مواقع باعث تشدید نشانه های بیماری نیز شده بود. او می گوید در این مدت تقریبا از زندگی ساقط شده است چرا که هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.

پزشکان پس از تحقیقات بسیار متوجه شدند که او به بیماری بسیار خاصی به نام “MdDS” مبتلا شده است که در افرادی که با قایق یا هواپیما سفر میکنند دچار می شوند. این افراد تنها در حالی که در شرایط خاص خود باشند می توانند به آرامش برسند.

این بیماری درمان خاصی ندارد و به هیچ عنوان نیز نمی توان این مشکل را از بین برد پس باید در تمام طول زندگی با این مشکل همراه باشد. او همیشه از روزهای سخت خود بیزار بوده است اما این روزها همچنان نیز ادامه دار هستند.

منبع:صراط/ انتهای متن/