زنی که رکورد مالیات دهندگان را شکست

” سماحت سویم آرسل” یکی از زنان سرمایه دار و عضو هیئت مدیره شرکت “koc holding “در سال 2012 بیشترین مالیات را به دولت ترکیه پرداخت کرد.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه بر اساس اعلام وزارت دارایی این کشور،خانم سماحت سویم آرسل 85 ساله دختر ” وهبی کُچ” و یکی از اعضای کمپانی خانوادگی ” کچ هلدینگ ” در سال 2012 با پرداخت 26 میلیون و 876 هزار و 425 لیره به دولت بیشترین مالیات دهنده به دولت ترکیه بوده است.

این زن سرمایه دار در سال 2011 نیز با پرداخت 33 میلیون و 622 هزار و 742 لیره مالیات به دولت رکورد دار پرداخت بیشترین مالیات سالانه به دولت شده بود.

منبع:خبرخون/ انتهای متن/