افتتاح بزرگترين مجتمع توليدي – صنعتي بانوان کشور

بزرگترين مجتمع توليدي – صنعتي بانوان کشور در زنجان افتتاح شد.

0

سرویس خبر به دخت/

مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي زنجان در مراسم آغاز به کار نخستين مرحله اين مجتمع گفت: سايت کارگاهي بانوان ۳۵ هکتار وسعت دارد که ۲۳ هکتارآن مساحت زمين صنعتي است.

اصحابي افزود: در مرحله نخست ۶۰ سوله تحويل شد وتا شهريور ماه امسال هم ۶۰ سوله ديگر آماده تحويل مي شود.

او گفت: اين ۱۲۰ سوله در مجموع براي هزار و ۲۰۰ نفرايجاد اشتغال مي کند.

مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي زنجان گفت: اين ميزان اشتغال تنها در۱۰ درصدکل زمين ۳۵ هکتاري ايجاد مي شود که با آ غاز به کارکل مجموعه ميزان اشتغال افزايش چشمگيري خواهد داشت.

سرمايه گذاري براي اجراي اين طرح ۱۲ ميليارد تومان است و هرسوله در۲۱۶ مترمربع و با اعتباريک ميليارد و۶۰۰ ميليون ريال ساخته شده است.

فعاليت درحوزه غذايي ، بسته بندي توليدات غذايي وحوزه صنعت ازفعاليت هاي مجتمع توليدي – صنعتي بانوان زنجان است.

آقاي رئوفي نژاد استاندار زنجان هم گفت: مجتمع ورزشي بانوان / فرهنگسراي اختصاصي بانوان و خانه فرهنگي کشور در زنجان هم با ۵۰ درصد پيشرفت براي فعاليت بانوان درحال ساخت است که در اينده اي نزديک مورد استفاده قرار خواهدگرفت.

منبع:افكارنيوز/ انتهای متن/