خطر ظروف پلاستيكي

هوا كه گرم مي شود، بعضي ها براي رفع عطش بطري آب درفريزر مي گزارند تا يخ بزند. .دیوکسینDioxin) يک سم بسيار قوي است كه بعد از يخ زدگي ظروف پلاستيكي توليد مي شود. نوشيدن آب از اين بطري ها، سم ديو كسين را وارد بدن مي كند.

0

سرویس تغذیه به دخت/

 اخيراً تحقيقاتي توسط دکتر Edward Fujimotoمدير برنامه ريزي سلامت بيمارستان Castleآمريکا راجع به ديوکسين و چگونگي عملکرد آن در بدن صورت گرفته است كه در نتيجه آن توصيه هاي ذيل ارائه شده است
1- بطري هاي پلاستيکي آب را در فريزر براي انجماد قرار ندهيد چون اين کار باعث آزادسازي سم ديوکسين از ظروف پلاستيکي مي شود.
2- غذاها به ویژه غذاهاي حاوي روغن و چربي را در ظروف پلاستيکي در مايکروويو گرم نکنيد . ترکيب «چربي ـ گرمای بالا و پلاستيک» باعث آزادسازي ديوکسين به داخل غذا و در نهايت به درون سلولهاي ما مي شود. به جاي آن براي گرم كردن غذا استفاده از ظرف شيشه اي مثل پيرکس و چيني توصيه مي شود.
3- غذاهاي فوري (Fast Food) و سوپها بايد در ظرف ديگري غیر ازظرف يک بار گرم شوند. ظروف شيشه اي مطمئن تر هستند.
4- لفاف هاي پلاستيکي فقط وقتي خطرناک هستند که با غذا در مايکروويو استفاده شوند.
5- فرآوري غذاها در دمای خيلي بالا باعث حل شدن و آزاد شدن ديوکسين از پلاستيک و نفوذ آن به غذا مي شود. به عنوان جايگزين پوشاندن غذا با يک لفاف کاغذي بهتر است.
/انتهای متن/