رفتارهای اجتماعی دختران چگونه در میزان ازدواج نقش دارد؟

همايش اولين سالگرد تاسيس سايت “به دخت ” با سخنراني دكتر شاه محمد پور،رييس مركز مطالعات خانواده وزارت علوم،برگزار شد. وی در این همایش در رابطه با تأثیر رفتارهای اجتماعی دختران در میزان ازدواج سخن گفت…

19

سرویس خبر به دخت/

درهمايش اولين سالگرد تاسيس سايت “به دخت” كه نهم اسفند ماه  با حضور جمعي از علاقمندان و اهالي رسانه  با سخنراني دكتر روز چها رشنبه 9 اسفند در تالار ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد،ضمن نمايش كليپي از بخش هاي مختلف “به دخت” دكتر شاه محمدپور،رييس مركز مطالعات خانواده وزارت علوم،در مورد “نقش رفتارهاي اجتماعي دختران در ميزان ازدواج” سخن گفت.

 دكتر شاه محمدپور با اشاره به نقش تعيين كننده دختران در امر ازدواج گفت:دختران در جامعه دايما در حال رصد و انتخاب شدن هستند . به همين دليل در موقعيت حساس تري قرار دارند و رفتارهاي اجتماعي آن ها در كاهش ميزان ازدواج مؤثر است.

رييس مركز مطالعات خانواده وزارت علوم افزود:بر اساس آيات قران تنها دليل ازدواج، ايجاد آرامش و برقراري مود ت و رحمت بين زوج هاست.اگر دختر ها و پسرها با هدفي غير از اين ازدواج كنند ،راه غلطي را پيموده اند . دوست داشتن و دوست داشته شدن ،حمايت كردن از همسر و مورد حمايت همسر قرار گرفتن و نيز احساس امنيت متقا بل ،مهارت هايي ست كه دختران ما بايد آن ها را آموخته باشند.

دكتر شاه محمدپور به اشاره به نقش مديريتي زنان در قبل و بعد از ازدواج گفت:براي هر پسري در صورت تمايل به ازدواج، دختري وجود دارد و در شرايط اخلاقي صحيح، ازدواج به قدر ضرورت اتفاق مي افتد.دختران بايد مواظب باشند تا با رفتارهاي خود اين آمار را پايين نياورند و بعضي از رفتارهاي ناصحيح  در ويترين اخلاقي آنان ديده نشود.از جمله ارتباط و تعامل بي ثبات،يعني برقراري ارتباط با جنس مخالف بدون نياز سنجي، ارتباط مغشوش يعني ارتباطي كه خالص نيست و دليل اوليه ديگر در آن ديده نمي شود، ولي دختران همچنان به اين نوع ارتباط تن مي دهند .سهل انگاري و عدم مديريت رابطه با جنس مخالف بر اساس رعايت حدود و اخلاقي و شرعي از ديگر موارد ي ست كه نبايد در ويترين رفتاري دختران ديده شود.

وي ادامه داد :مردان بايد هزينه هر بهره اي را كه از زنان مي برند، با از دواج بپردازند .چه با ازدواج موقت و چه دايم و تا زما ني كه دختران از اختلاط  و ارتباط آزاد با جنس مخالف ابايي نداشته باشند ،مردان دليلي براي ازدواج نمي بينند.

/انتهای متن/