کار یکسان و درآمد کمتر چرا ؟

مقاله ای خواندم در مورد اختلاف دستمزد زنان و مردان در کارهای یکسان. به نظرم آمد نمی شود در این مورد ساکت بود.

15

سرویس ما و زندگی به دخت/

پذیرش حقوق کمتر از طرف بانوان در ایران ناشی از برداشت غلط جامعه نسبت به کار زنان است

در امریکا و کشورهای توسعه یافته نیز نشانه های پذیرش عموم زنان به اینکه حقوقی پایین تر از مردان دارند دیده می شود! طبق آمارها جای تعجب است که در شرایط یکسان شغلی، برای مردان درآمد بیشتری نسبت به زنان لحاظ می شود!
درست است که مردان برای اینکه خود را مسئول و سرپرست خانوار می دانند به درآمد کم بسنده نمی کنند و این به مرور زمان سبب پدید آمدن اختلاف دستمزد بین دو جنس شده است ، اماامروزه تعداد بانوانی که سرپرست خانوار هستند یا مستقل زندگی می کنند بسیار زیاد شده و آن ها از نظر مسوولیت تامین هزینه زندگی در موقعیت همسان با آقایان قرار گرفته اند پس به درآمدی برابر نیازمندند.
برای تغییر چنین قوانینی که به صورت عرف مورد پذیرش جامعه قرارگرفته ،زمان  طولانی لازم  است مخصوصا در کشورهای در حال توسعه ای مثل ایران که خود زنان جنس دوم بودن را پذیرفته اند و به همین حقوق کم به دلیل بسیاری از مشکلات اجتماعی تن  می دهند در حالی که به همان اندازه برای رسیدن به این موقعیت اجتماعی و شغل زحمت کشیده اند و استحقاق درآمد یکسان را دارند .
متاسفانه به نظردست اندرکاران آموزش و پرورش – که مسئول تربیت و آموزش کودکان هستند رشته های ریاضی و تجربی  به عنوان بهترین رشته مناسب مردان است و آن ها در این رشته ها موفق ترند !

  به طور مثال بعد از پایان تحصیل در رشته های مهندسی و پزشکی، پسرها خیلی بهتر و راحت تر جذب بازار کار می شوند و جامعه به طور مکرر درحال سرزنش دختران است که مهندسی محیط مناسبی برای اشتغال زنان نیست .پزشکی هم برای یک خانم مناسب نیستٰ  زیرا به دلیل کمبود وقت حق مادری و همسری را نمی تواند به درستی و تام ادا کند ، اما پدر می تواند همه زمان خود را صرف کار کند و دیروقت به خانه برسد.
در صورتی که زنان هم برای تحصیل زحمت کشیده اند و نیاز به شرکت در اجتماع و پرداختن به شغل مورد علاقه ی خود را دارند و این حق آن هاست که بتوانند با کار یکسان درآمد مساوی با مردان داشته و از لحاظ مالی مستقل باشند تا کسی نتواند از آن ها سواستفاده کند….

 فاطمه حسینیان/انتهای متن/