طرح دورکاری زنان نیازمند قانونگذاری تکمیلی است

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: اجرای کامل طرح دورکاری زنان نیاز به قانونگذاری تکمیلی مجلس و همچنین نیاز به برنامه‌ریزی در کلیه دستگاه‌ها دارد تا با همکاری کارفرما و خانم‌های کارمند این نیاز ضروری زنان محقق شود.

0

سرویس خبر به دخت/

کبری خزعلی در گفت وگو با خبرنگار جامعه فارس گفت: از خانم های ایرانی خواهش می‌کنم که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را حتماً مطالعه و بعد مطالبه کنند اما متأسفانه حتی اندیشمندان و روشنفکران ما اسم این مصوبات را هم نمی‌دانند چه برسد که بخواهند آن را به عنوان یک حق مطالبه کنند.

مسئله زنان در نقشه مهندسی فرهنگی کشور پیشرو است

وی ادامه داد: یکی از مباحثی که کاملاً به حقوق زن در حوزه های فردی،اجتماعی و خانوادگی توجه کرده است بحث مهندسی فرهنگی است که در بحث فردی،خانوادگی و اجتماعی مصوبات وسیعی دارد و در بحث خانواده بسیاری از نیازهای امروز جامعه زنان را پاسخ داده که تصویب هم شده است و نسبت به بقیه نقشه مهندسی فرهنگی کشور بحث زنان و خانواده پیشرو است و در این نقشه در راستای رفع نیازهای ضروری جامعه بحث جمعیت در اولویت قرار گرفت و تصویب شد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: در بحث جمعیت که 56 بند است همه نیازهای نسل جوان، دانشجو،اساتید و حتی زنان خانه دار پاسخ داده شده است و راه رهگشایی به سوی ارتقا برایشان پیش بینی شده است و همانطور که همه می‌دانند مصوبه شورای عالی لازم الاجرا برای کلیه مسئولین و‌ دستگاه‌ها است.

زنان جامعه از حقوق خود آگاهی کافی ندارند

خزعلی تأکید کرد: در این میان مردم باید از مسئولین مطالبه کنند و جالب است در تهران گاهی اوقات می‌بینیم بعضی از دستگاه‌ها اقدامات ضعیفی دارند و بعضی از مراکز مانند مراکز قانونگذاری هنوز درصدد بررسی هستنداما بسیاری از استان‌ها پیشگام شده‌اند و دارند این حقوق را به خانم ها می‌دهند و رسماً با خانم ها در میان استان‌ها و دستگاهها برخورد متفاوتی می‌شود.

طرح دورکاری زنان نیازمند قانونگذاری تکمیلی توسط مجلس است

وی درخصوص وضعیت دورکاری خانم‌های شاغل در دستگاه‌ها نیز گفت: هم اکنون آن طورکه گفته می‌شود وزارت کار اقدام به تدوین ضوابط و اجرای طرح دورکاری نموده است و ما هم در صدد انجام آن هستیم اما اجرای کامل آن نیاز به همکاری خود فرد متقاضی و قانونگذاری تکمیلی مجلس دارد، مسئولین اجرایی راهکارها و قوانین آن را پیش بینی کرده اند ولی خانم ها نگرانی هایی دارند که دورکاری مساوی است با از دست دادن کار اما اگر یک مدت آن را اجرا کرده و پیش برویم متوجه می‌شوند که ره‌آوردهای آن هم برای خودشان و هم برای جامعه و خانواده بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: انواع روش ها وجود دارد که از آنها با عنوان تنوع بخشی و انعطاف پذیری مشاغل زنان یاد می‌شود از جمله آنها می توان به دورکاری، شغل های پروژه‌ای و تقلیل ساعت کاری اشاره کرد که می‌تواند روش‌هایی متفاوت و منعطفی باشند و به تناسب وظایف و اختیاراتی که زنان دارند می‌توانند کار خود را انتخاب کنند، گاهی تمام وقت و گاهی پاره وقت این موضوع به صورت نظام‌مند نیاز به برنامه‌ریزی در کلیه دستگاه‌ها دارد تا با همکاری کارفرما و خانم‌های کارمند این نیاز ضروری زنان نیز محقق گردد.

منبع:فارس/انتهای متن/