همایش “نقش دختران و رفتارهای اجتماعی آنها در میزان ازدواج”

پایگاه تخصصی زنان و دختران “به دخت” در نظر دارد به مناسبت اولین سالگرد تأسیس، همایشی با موضوع “نقش دختران و رفتارهای اجتماعی آنها در میزان ازدواج” برگزار کند.

0

پایگاه تخصصی زنان و دختران “به دخت” در نظر دارد به مناسبت اولین سالگرد تأسیس، همایشی با موضوع “نقش دختران و رفتارهای اجتماعی آنها در میزان ازدواج” برگزار کند.

سخنران این همایش دکتر شاه محمدپور است و روز چهارشنبه 9 اسفند ساعت 15 در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

/انتهای متن/