شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵

ﻭﺍﻯ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻯ ﻫﺮﺯﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﻪ به مرﺩم ﻃﻌﻨﻪ می ﺰﻧﺪ

ﻭﺍﻯ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻯ ﻫﺮﺯﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﻪ به مرﺩم […]

quran012

ﻭﺍﻯ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻯ ﻫﺮﺯﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﻪ به مرﺩم ﻃﻌﻨﻪ می ﺰﻧﺪ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ جدایی می اندازد ﻭ ﺑﺮ ﺑﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻰ ﺑﻨﺪد.
چه ﻋﻴﺐ ﺟﻮیﻰ به زﺑﺎﻥ باشد ﻭ چه به چشم ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ… و یا ﺳﺒﻚ ﻭ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺑﻰ ﻧﻮﺍﻳﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﻰ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻏﻀﺐ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ.
ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻳﻰ ﻭ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻭ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻭ ﺣﺮﺍم ﺍﺳﺖ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد
nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs