سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ یاد ﺧﺪﺍ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ یاد ﺧﺪﺍ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ […]

quran014

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ یاد ﺧﺪﺍ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
نام های ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭﺳﺎﻳﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ اوست. یاد کردن نام های خدا فقط  ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ آنها نیست، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﻨﺎﺧت  ﻣﻴﺎﻧجی گرﻯ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ است که ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ  ﺩﺍﺭﺩ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد