جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵

نمایشنامه ۹/ سال های فاجعه

باجی خانم رنگ پریده و افسرده به همراه ننه نساء آهسته به سوی زیر زمین حرکت می کند.

sahne_9_s

اعظم بروجردی/

صحنه ی سوم

باجی خانم : خودم می دونم ، زنیکه بهش گفته باید بچه تو بکشی.

بچه شون نمیشه ، خب معلومه، که حسودی می کنه.آره خودم می دونم. می خوان بچه مو بکشن، اما مگه ننه اش مرده. الهی که جز جگر بزنی زن، الهی که…

ننه نساء : اللهم صل علی محمد و آل محمد ( به اطراف فوت می کند.) لعنت خدا به دل سیاه شیطون. گفتم عینهو اجنه شده، نگفتم؟ زنیکه خود خود از ما بیترونه.

باجی خانم : حواست باشه ننه ، اگه ابن ملجم ما رو ببینه می دونی چکار می کنه. نه ماه به شکم کشیدمش، از شیره جونم خوراکش کردم. زحمتش رو نکشیده که حالا دلش بسوزه. همه ی بدبختی شو من کشیدم. نفهمید کی مریضه کی سالم ، از لجش می خواد دستی دستی به خاک سیاه بشوندم. زنیکه طوری چیز خورش کرده که دیگه حالیش نیست این دختر بچه ی اونم هست.

ننه نساء: بچه همینه دیگه ، عینهو دنبل زیر بغل، هر چی بزرگتر، دردسرش هم بیشتر.

( سعی می کنند در زیرزمین را باز کنند ، اما نمی توانند.)

باجی خانم : الهی ننه ات دورت بگرده ننه . مریم، مریم، نمی شه که نمی شه.

ننه نساء: باز نمی شه که نمی شه، این طوری که من می بینم تا قیوم قیامت هم باز بشو نیست.

باجی خانم : سق سیاه تو گل بگیرن هی ! آخ ننه جون، حالت خوبه ؟

مریم: آره، آره.

باجی خانم: آی ! الهی ننه ات بمیره و تو رو به این حال و روز نبینه، صدای بچه ام از سرما داره می لرزه.

ننه نساء : باجی خانم باید یک کاری بکنیم، همین حالاهاست که بی وقتی بشه.

مریم : ننه نساء مواظب ننه ام باش، پس نیفته.

باجی خانم : صدای بچه ام داره می لرزه. حالا چکار کنم؟ خدا، حالا چه خاکی به سرم بریزم؟

ننه نساء : ننه باهاس یک کاری کرد، زود باش تا اجنه نبردنش.

باجی خانم : آروم تر، خدایا چکار کنم؟ الهی ، التقاس ، التقاس. ننه بدو برو یک چوقی، چیزی پیدا کن و بیار.

ننه نساء: ننه نترس، فقط وقتی دیدیدشون بگو بسم الله و فوت کن دورت، مثه آبیه رو آتیش بریزی.

باجی خانم : دِ برو دیگه.

ننه نساء : رفتم، رفتم.

باجی خانم : ننه مریم جون، الان درت میارم. دختر نترسی ها!

(صدای سوت از کوچه به گوش می رسد.) یا پنج تن آل عبا انگاری سر رسیدن.

sahne_9_l

مریم: ننه ، ننه، تا ننه نساء بیاد زهره ترک شدم، برو تو کوچه و از در و همسایه کمک بگیر.

باجی خانم: اگه بابات بفهمه، خون به جیگرم می کنه.

مریم : توکل به خدا، برو، برو.

(باجی خانم در کوچه را با تردید باز می کند و دوباره می بندد و یک باره دیگر در را باز می کند. علی پشت در است.)

باجی خانم: آقا ، هی آقا جون ، بیا اینجا ، د بیا.

علی : بعله مادر ، امری بود.

باجی خانم: الهی ننه خیر ببینی از جوونیت ، بیا تو.

علی: بیام تو؟

باجی خانم : بیا، بیا. هر کاری می کنم، نمی تونم درش بیارم.

(ننه نساء با چوبی در دست می آید.)

ننه نساء : مواظب باش باجی. ای بر پدرت لعنت.

(چوب را بالا می آورد که بر سر علی بزند.)

باجی خانم: ولش کن ننه. اومده کمک ، جوون مردم.

ننه نساء : (دوباره حمله می کند.) غلط کرده، پدرش رو همین جا در می یارم تا دیگه از دیفال مردم بالا نره.

علی : چکار می کنی ننه، والله به خدا…

باجی خانم : اومده درو واکنه، چکارش داری؟

ننه نساء : پس چرا اینقده داد می زنی، الان میرزا تقی سرو کله اش پیدا می شه ها!

علی : اونو بده من.

ننه نساء : واسه چی؟

علی : می خوام بیارمش بیرون.

باجی خانم : دِ بده دیگه.

ننه نساء : من که می دونم، فکر نکنی تونستی سرمو شیره بمالی ها! دفعه ی آخرت باشه

(چوب را می دهد. علی چوب را درون قفل در می اندازد، در باز می شود. میرزا تقی آهسته از پله ها پایین می آید و روی بالکن با تفنگ می ایستد، در باز می شود.)

مریم : این دوبار، خدا بخیر بگذرونه بار سوم رو.

باجی خانم : الهی پیرشی پسر، الهی دورت بگردم ننه.

ننه نساء : چوب رو کجا می بری؟

(علی بر می گردد و چوب را پس می دهد.)

علی : ببخشید ، ننه جان.

(ننه نساء گویا چیز دیگری می شنود، به علی حمله می کند.)

ننه نساء : مگه تو خواهر و مادر نداری، پسر؟

میرزاتقی : خب، خب، بالاخره کار خودتون رو کردین؟ (علی می خواهد فرار کند.) تا شلیک نکردم، سرجات وایستا و دستات رو بگیر بالا، روتم که مثه منار جنبون اصفهونه؟ چند وقته؟

علی : آخه چرا؟ جرم کردم ، جنایت کردم ، چکار کردم؟

میرزاتقی : امنیه ها که بیان معلومت میشه.

مریم : بذار بره بابا، ولش کن!

میرزاتقی : بیا جلو(مکث ) خب تو خونه ی  مردم چه غلطی می کردی؟

(باجی خانم هیچ نمی گوید، فقط گوشه ای نشسته و خود خوری می کند.)

عزت : خود خودشه میرزا، همون که دیدمش.

مریم : تو هم حرف مفت می زنی ها! این بیچاره رو از کوچه صداش زدن که بیاد و در زیرزمین رو واکنه، تو یک چیزی بگو ننه! آخه یه چیزی بگو!

(باجی خانم ساکت ایستاده)

میرزاتقی: پدر سوخته، حالیت می کنم.

ننه نساء : دزد جماعت به هوای آب خوردن می یاد دیگه.

علی : کی می خواست آب بخوره تو هم.

میرزاتقی : لباس تو بکن، حتی ارسی هاتم از پات در بیار. من تعلیم دیدم آقا زاده، تعلیم دیدم که حق شما اراذل و اوباش رو بذارم کف دستتون.

مریم : آقاجون من بر می گردم تو زیر زمین، جوون مردم رو ول کن بذار بره سر کار و زندگیش.

میرزاتقی : خب، که دختر من رو از راه بدر می کنی، ها؟ خرابکار بی همه چیز، گفتم لخت شو.

علی: دِ آخه مرد حسابی ؛ برای چی باید جلو زن و بچه ی مردم لخت شم؟

میرزاتقی : تا شلیک نکردم کاری رو که گفتم بکن.

علی : دِ آخه برادر من، جلوی اینها بده، خوبیت نداره.

مریم : آقاجون تو رو خدا ولش کن.

ننه نساء : تا صبح یک لنگه پا وایسونش ، تا آدم بشه.

علی : آخه مگه من چه هیزم تری به تو فروختم، پیرزن.

میرزا تقی : که لخت نمی شی؟

علی : نه که نمی شم، هر کاری دلت می خواد بکن.

میرزاتقی : تا شلیک نکردم هرچی می گم بگو چشم!

علی: شلیک کن داداش، ما که از زندگی خیری ندیدیم شاید از مردن ببینیم.

ننه نساء : ننه اش مرده ، الهی برات بمیرم، ننه.

میرزاتقی : یاالله برو تو زیرزمین. حیف گلوله که حروم تو بشه، امنیه ها خوب می دونن باهات چکار کنن.

علی: دِ بد جوری به ما گیر دادی.

(یک باره به سوی در می گریزد.)

میرزاتقی: وایستا ببینم بی همه چیز.

(علی فرار می کند. میرزا می خواهد شلیک کند، باجی خانم خود را جلو می اندازد.)

باجی خانم : نه، نه،

(میرزا ناگهان شلیک می کند و باجی خانم می افتد.)

 

نمایشنامه ۸/ سال های فاجعه

/انتهای متن/

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد
nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs