شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵

نمایشنامه زائر/۷

کاروان حضرت معصومه(س) حرکت می کند و به سمت مرو می آید و البته در میان فضایی همراه با انتظار برای حادثه ها.

hazrate_masoume (1)

اعظم بروجردی/

صحنه هفتم : 

در سایه پرده کاروانی در حال آماده شدن برای حرکت است .

زینب ومیمنه به سرعت وسایل را جمع می کنند .

زینب : بااین همه عجله چرا ؟

میمنه : امر بانوست .

زینب : چقدر در راهیم تا مرو ؟

میمنه : نمی دانم، بحنب دختر، اینها را هم بردار، وگرنه دیر خواهیم رسید .

زینب : به کجا دیر خواهیم رسید؟  

میمنه : به روز دوشنبه، ازماه آینده ،

زینب :  روزدوشنبه ؟

میمنه :  امام نماز باران می خوانند .

زینب : اما آنها که جلوی نماز خواندن عمویم را در روز عید گرفتند .

میمنه : اما نماز باران را می خوانند. دست بجنبان دختر، کاروان به راه افتاد .

زینب :  تا آنوقت ما به مرو نخواهیم رسید، می رسیم ؟

میمنه : خیر، ما آن وقت در بیابانی بیتوته می کنیم وآنجا بانو وبرادران شان وهمه ما نماز باران می خوانیم .

زینب : منکه سر در نمی آورم میمنه، آن وقت که عمویم در مرو نماز می خواند .

میمنه : دختر کوچولوی عزیزم خیلی چیزهاست که ما هنوز از آن سر در نمی آوریم .

زینب : مادرعزیزم .

میمنه : تو مرا مادر عزیزت خواندی؟

زینب : مگر غیر از این است ؟ از روزی که وارد این خانه شدم، فراموش کردم که پدر ومادری ندارم، شما همه کسم شدید، خب ؟

میمنه : خب که چه ؟لوس شدی ها. برو و سر جایت بنشین. 

زینب : شنیده بودم که در دیار پارسیان در این فصل هزاران هزار گل با هزاران رنگ و بو می روید، اما حالا جز خار وخاشاک چیزی نمی بینم .

میمنه : قحطی همه را سوزانده .

زینب : میمنه ما برای چه سفر می کنیم ؟

میمنه : یعنی تو نمی دانی ؟

زینب : برای دیدار عمویم … اما ؟

میمنه : اما چه ؟

زینب : اینکه همه یا هم راهی  شدیم وآن دیار را بکلی خالی کردیم سری دارد؟

میمنه : چه سری ؟

زینب : به آسمان نگاه کن، از همان لحظه که براه افتادیم آنها به دنبال ما می آیند .

میمنه : ابرهای آبستن اند. جل الخالق  ،گویا می دانند که قرار است نماز باران خوانده شود.

زینب : پس چرا نمی زایند؟

میمنه : حتما سری داردکه ما از آن بی خبریم .

زینب : با کاروان ماحرکت می کنند وبا کاروان می ایستند. چه شد میمنه؟

میمنه : چیزی نیست، ناگهان دلم برا ی پسرانم تنگ شد .

زینب : پسرانت ؟

میمنه : آرام باش دخترکم، از کجا که آنها با ما نباشند.

زینب : اگر بودند که شما دلتنگ نمی  شدید؟

میمنه : آنها هستند، اما گاهی من نیستم وآن لحظه ایست که همه چیز را فراموش می کنم، حتی حضورآنها را. ابرهای آبستن هنوز می آیند .

زینب :  ابرها بزائید، بزائید، نگاه کنید به درخت های انار خشکیده ، و برگ های تاک که تیره شده اند. دل تان برای آنها نمی سوزد؟

میمنه : در مکان وزمان خود، به وقتش ما نماز می خوانیم و ابرها می بارند. نگاه کن دسته دسته گوسفندان که به جایگاه نماز باران می روند و مادرانی که نوزادان خود را می آورند .

زینب : پرندگان، نگاه شان کن آنها هم به همانجا می روند که ما می رویم .

میمنه : انگار تمام موجودات تشنه بسیج شده اند.

زینب : باران تن تو را می لرزاند یا نماز، میمنه ؟

میمنه : شوق گیاهانی که می رویند و برگ های زرد و ساقه های شکسته که دوباره زنده می شوند. چشم انتظاری دشتی که دست به آسمان گشوده برای سبز شدن، آبشارهای جاری نشده، کوه های سنگی بی بر و بال چه انتظاری می کشند برا ی زندگی و بارور شدن دوباره، اینها همه مرا به یاد زایمان اولین پسرم می اندازد، احساس می کنم که پسرانم همراه بارش ابرها دوباره متولد می شوند .

 زینب : پس چرا کاروان نمی ایستد ؟

بانو سرخود را از کجاوه بیرون می آورد .

بانو : صبر داشته باش زینب، تا شروع درد ابرها چیزی نمانده .

زینب : عمه جان!  

میمنه : بانو،  بانو !

ادامه دارد…

/انتهای متن/

 قسمت ششم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد
nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs