جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶

ﻭﺍﻯ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻯ ﻫﺮﺯﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﻪ به مرﺩم ﻃﻌﻨﻪ می ﺰﻧﺪ

ﻭﺍﻯ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻯ ﻫﺮﺯﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﻪ به مرﺩم […]

ﻭﺍﻯ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻯ ﻫﺮﺯﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﻪ به مرﺩم ﻃﻌﻨﻪ می ﺰﻧﺪ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ جدایی می اندازد ﻭ ﺑﺮ ﺑﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻰ ﺑﻨﺪد.
چه ﻋﻴﺐ ﺟﻮیﻰ به زﺑﺎﻥ باشد ﻭ چه به چشم ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ… و یا ﺳﺒﻚ ﻭ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺑﻰ ﻧﻮﺍﻳﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﻰ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻏﻀﺐ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ.
ﻋﻴﺐ ﺟﻮﻳﻰ ﻭ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻭ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻭ ﺣﺮﺍم ﺍﺳﺖ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد