دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺪﺍ ﺳﺒﺐ” ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻰ” می شود

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺪﺍ ﺳﺒﺐ” ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻰ” می شود.ﺳﺒﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ […]

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺪﺍ ﺳﺒﺐ” ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻰ” می شود.ﺳﺒﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻟﺬﺍﺕ ﻣﺎﺩﻯ ﻭ ﺷﻬﻮﺍﺕ ﻓﺮﻭ ﺭﻭﺩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮش کند ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺯ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻟﺎﺯم ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺩﺍﻯ ﻗﻴﺎﻣﺖ غافل بماندو ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻏﻨﻰ بداند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد