یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶

ﺩﺭ ﭘﻰ ﻳﻚ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﺩﻭ ﺁﺳﺎﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ: ﺁﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ

ﺩﺭ ﭘﻰ ﻳﻚ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﺩﻭ ﺁﺳﺎﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ: ﺁﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭ […]

ﺩﺭ ﭘﻰ ﻳﻚ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﺩﻭ ﺁﺳﺎﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ: ﺁﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺕ. ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ “ﻳﺴﺮ”  ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍﻓﺮﺍ ﻣﻰ ﮔﻴﺮد؛ ﻳﺴﺮﻯ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺑﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد