دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶

ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎ (ﺩﻟﻬﺎ) ﺁﮔﺎه ﺍﺳﺖ

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺍﺷﻌﻪ ﺣﻴﺎﺗﺒﺨﺶ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ […]

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺍﺷﻌﻪ ﺣﻴﺎﺗﺒﺨﺶ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﺷﺐ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ، ﻋﻠﻢ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﻤﺎم ﺯﻭﺍﻳﺎﻯ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ.
ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎ (ﺩﻟﻬﺎ) ﺁﮔﺎه ﺍﺳﺖ و هر آنچه را در دل تو می گذرد، می داند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد