پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶

کتاب است یا کریستال؟

نمایشگاه کتاب امسال هم پایان یافت؛ نمایشگاهی که میزان خرید کتاب درآن، در مقایسه با میزان کم مطالعه در کشور ما قابل توجه است اما …

فاطمه قاسم آبادی/
 نمایشگاه کتاب امسال هم با تمام فراز و نشیب هایش در مصلا برگزار شد و هزاران جلد کتاب در زمینه های مختلف به فروش رسید وقتی نگاه می کردید به سیل جمعیت در مصلا و کیسه هایی که پر از کتاب و برشور های مختلف بودند حس زنده بودن، وجود آدمی را پر می کرد .
درست است که در مورد میزان مطالعه در کشور ما بحث های بسیار زیادی وجود دارد که بر طبق آن آمار، مطالعه ی مردم ما کمتر از حد ی است که باید باشد ، ولی با این آمار کم، این میزان خرید کتاب معجزه به حساب می آید .
در همین فکرها مشغول قدم زدن در راهروهای نمایشگاه بودم که مادر و دختر کوچکی توجهم را جلب کردند . وقتی کنارشان نشستم حجم کتابهای جلوی پایشان باعث تعجبم شد. دخترک با قیافه ی رنگ پریده به مادرش می گفت که دیگر بیشتر از این نمی تواند راه برود و مادر هم اصرار داشت که تمام غرفه هایی که خواهرش چند روز قبل از آنها بازدید و خرید کرده است را ببیند.
در همین گفت گوها بودند که دخترک به کیسه ی کتابهایش لگدی زد و باعث پارگی اش شد! مادرش عصبانی بازوی دخترک را کشید و کیسه ی دیگری از کیفش در آورد ، کتابها را در آن ریخت و به دست دخترک داد و غرید :
“همینه دیگه لیاقت نداری میخوای همه با شعور بشن و تو خنگ بمونی پاشو بریم خونه پاشو….”
این را گفت و کیسه ی پر کتابهای دخترک را دستش داد و با زحمت کیسه های خودش را هم برداشت و رفت.
وقتی دخترک و مادرش دور می شدند به این فکر کردم که خطر واقعی که جامعه ی فرهنگی ما با آن روبروست صرف کتاب نخواندن و یا کم خواندن نیست.
خطر اصلی کمیت گرایی به جای کیفیت گرایی است، اینکه کتاب و کتاب خوانی به جای اینکه برای فهم بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد وسیله ای شود برای چشم و هم چشمی و پز!
اینکه کتاب هم مثل کریستال های قیمتی صرفا به علت فرهنگی نشان دادن محیط خانه در دکورهایی به نام کتابخانه ها تلنبار شود ، این خطری است که امروز ما را تهدید می کند و اگر سریعتر جلویش را نگیریم تبدیل می شود به مشکلی که شاید قابل حل نباشد.

/انتهای متن/

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

کلیه حقوق متعلق به مجتمع رسانه ای اطلس می باشد