یخ زدن آبشار گنج نامه

آبشار گنجنامه واقع در دامنه قله ی الوند در استان همدان قرار دارد. این استان در این روزها سردترین روزهای خود را طی می کند که سرمای هوا باعث یخ زدگی این آبشار شده است.

0

1603280910

1603280937

1603280934 1603280906 1603280904 1603280902

1603280228

منبع:ایسنا

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده