گزارش تصویری، اربعین ۹۶

گزارش تصویری سایت به دخت، از همایش میلیونی اربعین ۹۶در گردهمایی اربعین گروه‌های مسلمانان شیعه، مسلمانان سنی، مسیحی، ایزدی و دیگر آیین‌ها حضور داشتند.

0

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده