کسی که در ماه رمضان بخشیده نشود، چه موقع امید بخشش دارد؟

امام صادق علیه ‏السلام :کسى که در ماه رمضان آمرزیده نشود ، تا رمضان آینده آمرزیده نگردد مگر آن که در عرفات حاضر شود .

بحار الأنوار : ۹۶ / ۳۴۲ / ۶ منتخب میزان الحکمه : ۲۴۴

0

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده