چون حسین مطمئن و مصمم قدم بردار

یکی از درس هایی که از محضر حسین(ع) در کربلا می آموزیم مطمئن و محکم قدم برداشتن است در راه هدف های با ارزش.

0

نسیم شهسواری/

نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز                             دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند

ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین                                     بعدازآن با خون هفتادودو تن امضا کند

کربلا داستان هفتادودو برگی است که هر برگش اقیانوسی از معانی است.

کربلا، وادی کمال است که قدم نهادن در آن لحظه‌لحظه درس است و بینش.

و حسین (ع )خضر راهی است که نوشیدن آب از دستانش برایت زندگی ساز می‌شود.

اگر در وادی سرشار کربلا قدم بگذاری،

درس اطمینان و مصمم بودن را از داستان های پر حماسه‌اش می‌گیری.

حسین نمونه مثال‌زدنی اطمینان است، او به ما می‌آموزد که برای رسیدن به هدف و برای دست‌یابی به آرمان‌ها و ارزش‌های تا پای جان مطمئن و مصمم قدم برداری.

کربلا به ما می‌آموزد که برای خواستنی‌هایت با تمام دارایی‌ات جلو برو.

کربلا پاک باختگی در راه ارزش‌ها و اعتقادات را یاد می‌دهد.

داستان کربلا، افسانه نیست، داستانی واقعی است که پایش را یقیین حسینی امضا می کند .

/انتهای متن/

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده