چه موضوعاتی در برنامه ششم «زنان» اولویت دارد؟

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اقدامات این معاونت در زمینه ارایه احکام پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه، گفت: برای برنامه ششم توسعه پنج حوزه خانواده، سلامت زنان، بازار کار، بیمه‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی که برای بهبود وضعیت زنان و تقویت نهاد خانواده در اولویت بودند، انتخاب شدند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، سوسن باستانی افزود: اقدامات معاونت امور زنان برای برنامه ششم توسعه از حدود ۵ ماه قبل شروع شده است. فرض ما این بود که برنامه‌ریزان به اهمیت کاهش تبعیض‌ها و ترویج راهبرد عدالت جنسیتی برای دست یافتن به عدالت اجتماعی واقف هستند و برقراری عدالت اجتماعی و جنسیتی در گام اول، نیازمند ارائه تصویری صحیح از وضعیت زنان کشور است.

وی افزود: بر این اساس پنج حوزه که طبق نظرات کارشناسان حوزه مسائل زنان و خانواده برای بهبود وضعیت زنان و تقویت نهاد خانواده در اولویت بودند، انتخاب شدند که این پنج حوزه عبارتند ازخانواده، سلامت زنان، بازار کار، بیمه‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی و این گزارش‌های پنجگانه، موضوعات را در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ مدنظر قرار داده‌اند و در آن‌ها سعی شده تصویری اجمالی از وضعیت زنان در ۵ حوزه ارائه شود.

باستانی درپایان گفت: در مرحله بعد کارشناسان معاونت امور زنان و خانواده، چالش‌ها و راهکارهای مناسب برای هر یک از حوزه‌ها را مشخص کردند که جمع‌بندی نهایی و ارائه احکام مناسب برنامه ششم در جلسات هم‌اندیشی با متخصصان و کارشناسان خبره هر یک از پنج حوزه صورت می گیرد.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده