چماق پیرزن ترک، صد میلیون می‌ارزد!

یک تاجر یمنی مقیم عربستان، برای خرید چماقی که یک پیرزن ترک در شب کودتا در دست داشت، مبلغ ۱۰۰ هزار ریال عربستان (حدود ۹۷ میلیون تومان) پیشنهاد داد.

0

به گزارش به دخت به نقل از آفتاب نیوز، علی محمد الصبان، تاجز یمنی مقیم عربستان گفت: حاضرم برای خرید چوب دستی پیرزنی که برای مقابله با کودتاچیان ترکیه در به خیابان آمده بود، ۱۰۰ هزار ریال بپردازم.
وی در توضیح علت این پیشنهاد گفته است: از کار این پیرزن ترک خوشم آمد، چون خطر پیروزی کودتاچیان بر سرنوشت فرزندان و نوه هایش را درک کرد و به خیابان آمد.


پیش از این هم یک عربستانی پیشنهاد داده بود که گوشی تلفنی را که پس از آغاز کودتا، اردوغان با آن به مردم ترکیه پیام داده بود، به مبلغ یک میلیون ریال عربستان خریداری کند.
این در حالی است رسانه های عربی از جمله العربیۀ عربستان، به جانبداری از کودتاچیان در ساعات اولیه کودتا و پیش از شکست قطعی آنان، متهم شده اند. دولت امارات هم به حمایت مالی و سیاسی از کودتاچیان متهم است.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده