پیشی گرفتن دوباره تولد پسران از دختران

تعداد متولدین پسر در ماه گذشته هم بیشتر از دخترها شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال، در دی ماه امسال ۱۳۷ هزار و ۶۴۷ نفر در کشور بدنیا آمدند که از این تعداد ۷۰ هزار ۷۲۷ نفر پسر و ۶۶ هزار و ۹۲۰ دختر هستند. در این ماه ۱۰۵ هزار و ۴۰۰ نفر در شهرها و ۳۲ هزار و ۲۴۷ نفر در روستاها بدنیا آمده اند. همچنین در دی ماه بیشترین تولدها در استان تهران با ۱۷ هزار ۸۶۲ نفر و کمترین تولدها در سمنان با ۹۱۸ نفر روی داده است.

در همه ماههای سال جاری میزان تولد پسران در مقایسه با دختران بیشتر بوده است.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده