پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان شد

مافی با بیان اینکه سلحشوری تنها فرد کاندیدای این سمت بود، افزود: همچنین خانم طیبه سیاوشی و خانم ناهید تاج الدین به عنوان نایب رییس انتخاب شدند.

0

پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان مجلس دهم شد.

به گزارش به دخت به نقل از مهرخانه ، پروانه مافی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز فراکسیون زنان مجلس، خانم پروانه سلحشوری به عنوان رییس فراکسیون انتخاب شد.

او با بیان اینکه سلحشوری تنها فرد کاندیدای این سمت بود، افزود: همچنین خانم طیبه سیاوشی و خانم ناهید تاج الدین به عنوان نایب رییس انتخاب شدند.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده