هنوز زنان روستایی و عشایر بیمار تا رسیدن به مرکز درمانی، جان می‌سپارند

دبیر کارگروه زنان روستایی و عشایر و مناطق محروم گفت: زنان روستایی و عشایر تولید کننده محصولات زیادی هستند و باید در حوزه قانونگذاری این گروه‌ها به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. هیچ نهادی از زنان روستایی و عشایر حمایت جدی نمی‌کند و برنامه جدی برای آنان ندارد، به همین دلیل شاهد مهاجرت این زنان به شهرها هستیم.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، پریچهر سلطانی افزود: به منظور معکوس کردن روند مهاجرت زنان روستایی و عشایر لازم است به خواسته‌های آنان توجه ویژه داشته باشیم. ایجاد شرایط لازم برای تامین زندگی، مشارکت اجتماعی و زمینه‌های رفاه این زنان از اهمیت زیادی برخوردار است. در قانون اساسی  نیز حمایت از زنان به طور عام و حمایت از زنان روستایی به طور خاص دیده شده است.

دبیر کارگروه زنان روستایی و عشایر و مناطق محروم افزود: در حال حاضر خدمات حمایتی ارائه شده به زنان روستایی قادر به حل مشکلات اقتصادی و مطالبات این دسته از زنان در زمینه بیمه و تامین اجتماعی نیست بنابراین باید به بحث بهداشت زنان روستایی و عشایر توجه کرد. این موضوع بسیار جدی است. در حال حاضر زنان روستایی و عشایر دسترسی کمی به پزشکان متخصص و دندانپزشکان دارند. هنوز بسیاری از زنان روستایی و عشایر بیمار تا رسیدن به یک مرکز درمانی جان می‌سپارند.

سلطانی تاکیدکرد: لازم است برنامه‌هایی برای توان‌افزایی زنان روستایی و عشایر  داشته باشیم و مهارت‌ها و توانایی‌های اجتماعی آنان را افزایش دهیم. در واقع جایگاه اقتصادی اجتماعی زنان روستایی و عشایر را بهبود بخشیم؛ این کار منجر به کاهش فقر، افزایش رفاه و ارائه خدمات مطلوب به آنان می‌شود. علاوه بر آن به سوادآموزی آنها توجه شود البته منظور از سواد تنها توانایی خواندن و نوشتن نیست بلکه مفهوم جهانی سواد مد نظر است.

دبیر کارگروه زنان روستایی و عشایر و مناطق محروم معاونت امور زنان تصریح کرد: بهبود سطح امکانات آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است. لازم است زمینه را برای افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این زنان فراهم کنیم. اگر شاهد مشارکت زنان روستایی و عشایر در زمینه اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی باشیم رفاه اجتماعی آنان افزایش می‌یابد.

وی در ادامه گفت: اگرچه زنان در حوزه اشتغال نقش فعالی دارند اما باید به بازار فروش آنها نیز توجه شود و بتوانند درآمد واقعی داشته باشند. به عنوان نمونه روستاییان از جمله زنان محصول باغ‌های هلوی خود در استان چهارمحال و بختیاری را کیلویی ۱۰۰۰ تومان می‌فروشند اما در تهران ۴۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد بنابراین لازم است از محصولات مختلف روستاییان و عشایر از جمله محصولات کشاورزی و صنایع دستی حمایت و بازارهای مناسبی برای فروش آن‌ها ایجاد شود و برنامه ریزان به منظور بهبود وضعیت آنان فکر اساسی بکنند چراکه در حال حاضر اگرچه زنان روستایی و عشایر محصولات خود را به فروش می‌رسانند اما درآمد لازم را از آن کسب نمی‌کنند.

دبیر کارگروه زنان روستایی و عشایر و مناطق محروم معاونت امور زنان با بیان اینکه زنان روستایی و عشایر از امکانات آموزشی و رفاهی کمی برخوردار هستند،اظهار کرد: این زنان با وجود زحمت زیاد به امکانات ورزشی دسترسی ندارند. آیا نباید مکانی برای گذران اوقات فراغت آنان فراهم شود؟ در واقع علیرغم رشد فضاهای ورزشی در شهرها، امکانات ورزشی کمی برای زنان روستایی و عشایری مهیا شده است، علاوه بر آن فضاهای پرورش هنری برای زنان هنرمند روستایی و عشایری و امکان برگزاری نمایشگاه عرضه محصولاتشان فراهم نیست.

سلطانی در پایان درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده برای زنان روستایی و عشایر گفت: معاونت امور زنان و خانواده تلاش می‌کند از طریق قانونگذاری مانند برنامه ششم توسعه و همکاری با وزارتخانه‌های مختلف، سیاستگذاری مناسبی در حوزه زنان روستایی و عشایر داشته باشد. در این جهت دو طرح مهم در زمینه توان افزایی زنان روستایی و عشایر و بهداشت آنان به صورت پایلوت اجرا خواهد شد البته این طرح‌ها در مناطق محدودی به اجرا درآمده است.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده