هنوز بید، پریشیده سر فکنده به زیر

روزهای پایانی دی‌ماه یاد بزرگ‌مردی را زنده می‌کند که به جان کوشید تا سرفرازی میهنش را تضمین کند؛ امیرکیبر بزرگ امیری که بزرگی‌اش حاکمان جور را بی‌تاب کرد و ما به بهانه روزهایی که او را یادآور می‌شوند، زیبا شعری از فریدون مشیری را می‌خوانیم.

0

وطن، واژه‌ای سرفراز که سرهای بسیار در راهش رفته است، وطن تنها یک واژه نیست و در آن دریایی از خون‌ها، جان‌ها و ایثارگری‌ها به چشم می‌خورد، وطن یعنی خون‌های در ظلمت ریخته شده و جان‌های بسیار، که برای جاودانگی‌اش لبریز شده است .روزهای پایانی دی‌ماه یاد بزرگ‌مردی را زنده می‌کند که به جان کوشید تا سرفرازی میهنش را تضمین کند امیرکبیر بزرگ امیری بود که بزرگی‌اش حاکمان جور را بی‌تاب کرد و امروز ما به بهانه روزهایی که او را یادآور می‌شوند زیبا شعری از فریدون مشیری را می‌خوانیم.

 

رمیده از عطش سرخ آفتاب کویر،

غریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر،

 زمان، هنوز همان شرمسار بهت زده،

زمین، هنوز همین جان سخت  لال شده،

جهان هنوز همان دست بسته ی تقدیر !

 هنوز، نفرین می بارد از در و دیوار .

هنوز، نفرت از پادشاه بد کردار .

هنوز وحشت از جانیان آدمخوار !

هنوز لعنت بر بانیان آن تزویر .

 هنوز دست صنوبر به استغاثه بلند،

هنوز بید پریشیده سر فکنده به زیر،

هنوز همهمه ی سروها که :  « ای جلاد

مزن ! مکش ! چه کنی ؟ های ؟ !

                                          ای پلید شریر !

چگونه تیغ زنی بر برهنه در حمام ؟

چگونه تیر گشایی به شیر  در زنجیر ! ؟ »

 هنوز، آب به سرخی زند که در رگ جوی،

هنوز،

هنوز،

هنوز،

به قطره قطره ی گلگونه،  رنگ می گیرد،

از آنچه گرم چکید از رگ امیر کبیر !

 نه خون، که عشق به آزادگی، شرف، انسان

نه خون، که داروی غم های مردم ایران !

نه خون، که جوهر سیال دانش و تدبیر .

 هنوز زاری آب،

هنوز ناله ی باد،

هنوز گوش کر آسمان، فسونگر پیر !

هنوز منتظرانیم تا زگرمابه

برون خرامی *، ای آفتاب عالم گیر .

 « نشیمن تو نه این کنج محنت آباد ست

تو را زکنگره ی عرش می زنند صفیر ! »**

 به اسب و پیل چه نازی که رخ به خون شستند،

در این سراچه ی ماتم پیاده شاه، وزیر !

 چنو دوباره بیاید کسی ؟

                                -محال …محال…

هزار سال بمانی اگر،

                             چه دیر…

                                         چه دیر… !

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده