همایش ملی «جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی» برگزار می‌شود

همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی از سوی مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار می‌شود.

0

به گزارش به دخت به نقل از مهر، مرکز تحقیقات زن و خانواده، اندیشۀ علامه طباطبایی‌(ره) درباب جنسیت و خانواده را به‌ پژوهش گذاشت.

این همایش در شش محور مبانی الهیاتی و فلسفی علامه طباطبایی در میاحث جنسیتی و خانوادگی، مواجهه علامه طباطبایی با فضای عمومی، نخبگانی و اساتید و کلان فرهنگی مدرن، اثرگذاری علامه طباطبایی بر دانشوران و فضای گفتمانی، روش شناسی علامه طباطبایی در تحلیل مسائل جنسیتی و خانوادگی، دیدگاههای اختصاصی علامه طباطبایی و بررسی تطبیقی علامه طباطبایی و دیگران، برگزار خواهد شد.

براساس اعلام دبیرخانه این همایش، مهلت ارسال چکیده مقالات از سوی پژوهشگران تا پایان مهرماه است. همچنین آخرین معلت ارسال مقالات تا ۳۰ آذر ۹۵ تعیین شده است.

همایش ملی جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی ۵ اسفند ۱۳۹۵ برگزار می شود.

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده