هدیه ای از جنس عیب ها

أحَبُّ إخوانی إلَیَّ مَن أهدى إلَیَّ عُیوبی
محبوبترین برادرانم نزد من، کسى است که عیبهایم را به من هدیه کند
امام صادق علیه السلام

0

 تحف العقول صفحه ۳۶۶

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده