نفرات برتر رقابت های نجات غریق قهرمانی کشور در بخش بانوان معرفی شدند

نفرات برتر چهار رشته ۱۰۰ متر شنای آزاد با پای غواصی ،حمل آدمک ۲۵در ۴ ،۱۰۰ متر با مانع و ۵۰ متر حمل با آدمک نجات غریق قهرمانی کشور بانوان در بخش استخری در کیش معرفی شدند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، سیزدهمین دوره رقابت های نجات غریق استخری قهرمانی کشور دربخش بانوان روز دوشنبه با حضور ورزشکاران استان های مختلف در رشته های چهار رشته ۱۰۰ متر شنای ازاد با پای غواصی ،حمل آدمک ۲۵در ۴ متر،۱۰۰ متر با مانع و ۵۰ متر حمل با آدمک برگزار شد .
رقابت های بخش ساحلی نیز امروز سه شنبه در رشته های ۹۰ متر تیمی ، ۹۰ متر سرعت انفرادی و پرچم در ساحل انجام خواهد شد.
*در ۱۰۰ متر شنای ازاد با پای غواصی :
مانا حسینی بای از تهران با کسب ۱۰ امتیاز اول شد و بهار امامی از توابع تهران و سمانه حشمت زاده از البرز با امتیازهای ۸ و ۶ در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

*در حمل آدمک ۲۵ در ۴
تیم استان تهران با ۲۰ امتیاز در سکوی نخست ایستاد و توابع تهران و گیلان نیز به ترتیب با امتیاز ۱۶ و ۱۲ دوم و سوم شدند.

*در ۱۰۰ متر با مانع
سیده رها طیب با ۱۰ امتیاز اول شد ، مائده حضوری از البرز با ۸ امتیاز بر سکوی دوم ایستاد و حنانه افشار با ۶ امتیاز سوم شد.

*در ۵۰ متر حمل آدمک
سمانه حشمت زاده از البرز با کسب ۱۰ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت و سلین میرزائیان و حنانه افشار از تهران و توابع تهران با ۸ و ۶ امتیاز در سکوی دوم و سوم ایستادند.
قرار است با تشخیص رای کمیته فنی تعدادی از ورزشکاران برای عضویت در تیم ملی و ۳۰ نفر از بخش مردان و ۱۵ تا ۲۰ نفر از بانوان برای شرکت در اردوها انتخاب شوند.
/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده