میزان موالید سال گذشته در ۲۳ سال گذشته بی‌سابقه بود

بالاترین میزان خام موالید به ترتیب در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان به ترتیب با ۳/۳۶، ۲۶ و ۹/۲۳ در هزار و پایین‌ترین نرخ ثبت ولادت به ترتیب در استان‌های گیلان، مازندران و مرکزی با ۸/۱۲، ۷/۱۴ و ۶/۱۵ در هزار ثبت شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از معاونت اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال، پارسال یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۳۶۱ نوزاد در کشور متولد شد که این میزان موالید در ۲۳ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. از این تعداد موالید در سال گذشته ۷۸۸ هزار و ۶۶۹ نوزاد پسر و ۷۴۵ هزار و ۶۹۲ نوزاد دختر بودند.

همچنین یک میلیون و ۱۷۸ هزار و ۹۲۱ تولد در شهرها و ۳۵۵ هزار و ۴۴۰ تولد در روستاها به‌وقوع پیوست. در سال گذشته به طور متوسط طی هر ماه ۱۲۷ هزار و ۸۶۳ نوزاد و هر شبانه‌روز ۴ هزار و ۲۰۴ نوزاد و هر ساعت ۱۷۵ نوزاد متولد شدند.

نکته حائز توجه گزارش ثبت احوال در نسبت افزایش زاد و ولد در شهرها و روستاهاست.

بنا به این گزارش در حالی که افزایش زاد و ولد در مناطق شهری نسبت به سال ۹۲ تقریباً معادل صفر بود، جمعیت روستایی با افزایش زاد و ولد ۱/۲۲ درصدی مواجه شد که طی سه دهه اخیر بی‌سابقه است.

گزارش ثبت احوال می‌افزاید در مجموع میزان موالید طی سال ۹۳ نسبت به سال قبل‌تر ۲/۴ درصد افزایش یافته است که این میزان افزایش نیز طی ۲۳ سال اخیر بی‌سابقه است. با این میزان افزایش نرخ خام زاد و ولد در سال ۹۳ به رقم ۷/۱۹ در هزار نفر رسید یعنی به ازای هر هزار نفرجمعیت کشور (مذکر و مؤنث) طی سال گذشته ۷/۱۹ نفر متولد شدند.

نسبت جنسی نیز در سال ۹۳ معادل ۷/۱۰۵ بود یعنی به ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر ۷/۱۰۵ نوزاد پسر متولد شدند.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده