مسابقه "از کودکم یاد گرفتم"

مهدی نگهبان خانه ای است که ساخته

سایت به دخت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بزرگترها و کودکان مسابقه عکس- متنی را تدارک دیده است با عنوان “از کودکم یاد گرفتم”.
مادر مهدی با عکس متنی جالب از اهمیت حفظ زندگی به ما می گوید.

0

زنانی که مادر شده اند خوب می دانند با  ورود یک کودک، نه تنها ظاهر زندگی شان تغییر می کند بلکه تربیت کودک باعث تربیت خودشان هم می شود.

مادر مهدی با دقت در رفتار پسرش یاد گرفته: در زمانه ای که همه از فردیت شان دفاع می کنند و به دنبال آزادی های شخصی هستند، حفاظت و نگهبانی از خانواده و زندگی به همت ، از خود گذشتگی و مسئولیت پذیری مضاعفی احتیاج دارد. شاید نه گفت و رفتن در این روزها راحت تر و خوشایند تر باشد ولی مادر بودن و ماندن حتما اثرش را خواهد گذاشت.

“ممکن است برای یکی از زوجین حالتی پیش آیدکه حس کنند زندگی متاهلی برایشان سرد شده ودیگرگرما وصمیمیت سابق راندارد وبه پوچی رسیده اند؛ دوست دارند از آن زندگی خارج شوند.

از وقتی پسرسه ساله ام رادیدم که مشغول ساختن خانه باآجربازی است و کل سعیش را می کند تا خوب ومحکم خانه را بسازد واجازه نمی دهد خانه ای را که با زحمت ساخته، کسی خراب کند  وخودش هم مراقب است خانه رویایی اش نابودنشود، من هم به خودم آمدم واز آقا مهدی یاد گرفتم که اجازه ندهم زندگیم، بچه هایم، همسرم وخانواده ام نابود شوند و با دقت در رفتارخودم پایه های زندگیم رامحکم ترکنم و خودم محافظ زندگی خودم باشم.”حتما در رفتار کودک شما هم نکته های آموزنده ای هست. پس در مسابقه “از کودکم یاد گرفتم” شرکت کنید. شاید جزو سه برنده اول ما شوید؛ یعنی یک کارت هدیه  به همراه یک سِت مادر و کودک شیک.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده