مشکلات زنان و دختران جهان در بحران ها را پیگیری می کنیم

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران گفت: ما دنبال آن هستیم مشکلات زنان و دختران را در بحران ها پر رنگ کنیم و به همین علت این موارد را پیگیری می کنیم.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، مها العدوی روز سه شنبه در نشست رونمایی از گزارش ۲۰۱۵ صندوق جمعیت جهان با موضوع سرپناهی در برابر طوفان حوادث و بلایا گفت:پیگیری و پر رنگ کردن مسائل زنان و دختران در بحران ها باعث می شود تا کمک های بشر دوستانه بیشتری درباره آنان اعمال شود.
العدوی افزود: زنان و دختران هنگام وقوع بحران ها، بیش از دیگران آسیب می بینند و در شرایط خیلی بدی قرار می گیرند بنایراین نیازمند کمک های بیشتری هستند.
العدوی افزود: من خود دیده ام که زنان و دختران در بحران ها چگونه در معرض آسیب قرار می گیرند و تحت تاثیر انواع بیماری های واگیردار و ایدز، تجاوز و بارداری های ناخواسته هستند این در حالی است که نیاز آنان ، فقط خوراک و اسکان نیست.
وی تاکید کرد: در گزارش ۲۰۱۵ صندوق جمعیت جهان که امروز رونمایی و ارایه شد به موضوع کمک به زنان ودختران در بحران با نگاهی جدید پرداخته است.
وی تاکید کرد: باید سرمایه گذاری مناسبی برای زنان دختران در کمک به آنان پس از بحران ها صورت گیرد. ما باید به زنان و دختران جهان پس از وقوع بحران توجه بیشتری داشته باشیم و بیش از همه کمک کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد با کمک به آوارگان وآسیب دیدگان بحران ها به ویژه زنان و دختران بتوانیم این آسیب ها را کاهش دهیم و کمتر کنیم.
به گزارش ایرنا، گزارش ۲۰۱۵ وضعیت جمعیت جهان با عنوان سرپناهی در برابر طوفان ، حوادث و بلایا امروز در نشستی که به همین منظور برگزار شد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، رونمایی شد.
در این گزارش وضعیت آوارگان جهان در بحران ها و آسیب های ناشی از آنان مورد بررسی قرار گرفته است و آمارهایی دقیق ارایه شده است. همچنین این گزارش به وضعیت زنان و دختران پس از وقوع بحران و وضعیت پناهجویی و کمک های بشر دوستانه به آنان پرداخته است.
در حاشیه این نشست دو پنل تخصصی برای ارائه راهکارهای کاربردی برای کمک بیشتر برگزار شد.
در این نشست نماینده سازمان ملل و تعدادی از نمایندگان سازمان ملل و سفرا و نیز قائم مقام سازمان مدیریت بحران کشور حضور داشتند.

/انتهای متن/

 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده