مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، دکتر الهه حجازی، دانشیار و مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران را به سمت مشاور وزیر در امور بانوان منصوب کرد.

0

به گزارش به دخت به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، متن حکم انتصاب حجازی به شرح ذیل است:

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان منصوب شد
«با عنایت به تجربه تعهد و تخصص، جنابعالی به سمت مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره برداری از تجارب، ارائه نظرات و پیشنهادات و راهکارهای ارزنده در حوزه زنان، در انجام وظایف محوله و ارتقای جایگاه زنان و حضور و مشارکت موثر آنان در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی موفق باشید.»

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده