محرومیت زنان مسلمان از بازار کار در انگلیس

تحقیقات درباره شرایط زنان مسلمان در انگلیس نشان می‌دهد، این زنان در بازار مشاغل این کشور با نابرابری‌های جدی مواجه هستند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، پروفسور نبیل خطاب، محقق مرکز “مطالعات عالی” مستقر در دوحه قطر در این باره می‌گوید: زنان مسلمان انگلیسی شش برابر بیش از سایرین در معرض بیکاری قرار دارند.
خطاب ادامه می‌دهد: موانع و ممنوعیت‌های زنان مسلمان در بازار کار این کشور پیچیده است. این موانع مسائل مذهبی، قومی، جسمی و همچنین جنسیتی را در بر می‌گیرد.

محرومیت زنان مسلمان از بازار کار در انگلیس
وی توضیح می‌دهد: این فقط مسلمان بودن نیست که مانعی برای حضور آنها در بازار کار است بلکه این زنان مسلمان علاوه بر این باید در این راه با مردان نیز رقابت کنند.
در نتیجه مطالعه درباره نحوه و زمینه حضور در بازار کار، خطاب متوجه شده است که ۳ / ۸ تا ۲۳ درصد زنان مسلمان در مشاغل حرفه‌ای و مدیریتی مشغول هستند. این آمار در بین زنان غیرمسلمان سفید پوست به ۳۲ درصد می‌رسد.
خطاب در این باره می‌گوید: حتی زنان مسلمان سفید پوست انگلیسی که دین خود را تغییر داده‌اند از برخی مزایا محروم می‌شوند.
به گفته این محقق حضور فیزیکی و نحوه حضور زنان مسلمان در جامعه یکی از عوامل کلیدی در مواجهه با این محدودیت‌ها و محرومیت‌هاست.
خطاب بیش از شش سال است که به مطالعه جامعه انگلیس مشغول است.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده