فرمان جنگ دردستان چهار زن اروپایی

تصویر فوق همسران مردان قدرتمند اروپا نیستند، بلکه آن ها خود هدایت و رهبری وزارت جنگ در چهار کشور اروپایی را بر عهده دارند.

0

به گزارش به دخت به نقل از فرهنگ نیوز، قرن بیستم را می توان قرن شکوفایی و احقاق حقوق زنان نامید. با این حال این روند تکاملی در قرن بیست و یکم با شدت بیشتری تداوم یافته، تا آن جا که این روزها شنیدن برخی اخبار زمینه تعجب بسیاری را فراهم خواهد آورد.

فرمان جنگ دردستان چهار زن اروپایی

تصویر زیرین برخلاف تصور اولیه تصویر همسران مردان قدرتمند اروپا و یا سرمایه داران کلان این قاره و یا خوانندگان و بازیگران مشهور نیستند، بلکه آن ها خود هدایت و رهبری وزارت جنگ در چهار کشور اروپایی را بر عهده دارند.

چهار زن فوق که اخیرا با یکدیگر ملاقات داشته اند هدایت و رهبری وزارت جنگ در قلب اروپا و اسکاندیناوی را عهده دارند. این خانم ها به ترتیب وزیر دفاع در نروژ، سوئد، هلند و آلمان هستند.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده