فراخوان بان کی مون برای حمایت از ۲۴۵میلیون زن بیوه درجهان

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی زنان بیوه، ۲۳ ژوئن۲۰۱۶ برابر با ۳ تیر ماه جاری خواستار حمایت از ۲۴۵ میلیون زن بیوه در سراسر جهان شد.

0

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

تعداد ۲۴۵ میلیون زن بیوه در سراسر جهان بسر می برند که تقریبا نیمی از آنان در فقر زندگی می کنند. اغلب خانواده ها و جوامع بر زنان بیوه داغ ننگ می زنند. بسیاری از آنان به دلیل سن یا جنسیت از تبعیض رنج برده و با سواستفاده جنسی و جسمی زندگی کرده اند.

زنان بیوه سالمند اغلب پس از یک عمر کار سخت اما بدون دستمزد، سرمایه اقتصادی اندکی دارند. حتی در کشورهای توسعه یافته، ارزش حقوق بازنشستگی زنان حدود ۴۰ درصد کمتر از مردان است.

زنان بیوه جوان به عنوان سرپرست خانوار و مسئول نگهداری فرزندان، با چالش های دیگری رو به رو هستند و فرصت های اقتصادی بسیار محدودی دارند.

دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار با تعهد به در نظر گرفتن اینکه هیچ فردی نباید عقب بماند، پژواک ویژه ای برای زنان بیوه دارد که از منزوی و محروم ترین افراد هستند.

در روز جهانی زنان بیوه اجازه دهید متعهد شویم تا زنان بیوه در جوامع بیشتر دیده شوند و از آنان برای زندگی مولد، برابر و رضایت بخش حمایت کنیم.

منبع:باشگاه خبرنگاران/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده