مسابقه "از کودکم یاد گرفتم"

فاطمه دختر باباست

سایت به دخت برای تحکیم هر چه بیشتر روابط بزرگترها و کودکان مسابقه عکس- متنی را تدارک دیده است با عنوان “از کودکم یاد گرفتم”.
مادر فاطمه فتحی با عکس متنی جالب از مهربانی فاطمه به پدر برای ما می گوید.

0

زنانی که مادر شده اند خوب می دانند با  ورود یک کودک، نه تنها ظاهر زندگی شان تغییر می کند بلکه تربیت کودک باعث تربیت خودشان هم می شود.

مادر فاطمه فتحی با دقت در رفتار دخترش یاد گرفته: برای نشان دادن محبت نیازی به کارهای بزرگ نیست؛ همین که قدر کسی را بدانیم و در قلب مان عزیزش بداریم، در هر زمانی به یادش هستیم و حضورش را احساس می کنیم. پدر برای خانواده اش اینگونه است و دختران خوب این را می فهمند.

“جشن روز دختر بود و دختر من با ذوقی وصف ناشدنی مشغول جمع کردن شکلات ها بود و در زیر لب چیزی می گفت، وقتی خوب گوش کردم شنیدم که می گفت اینا همش برای بابامه. آن همه شکلات را بدون آنکه حتی یکی را بخورد برای بابا جمع کرد و تا آمدن پدر روی پله ها به انتظارش نشسته بود.

حتما در رفتار کودک شما هم نکته های آموزنده ای هست. پس در مسابقه “از کودکم یاد گرفتم” شرکت کنید.

شاید جزو سه برنده اول ما شوید؛ یعنی یک کارت هدیه  به همراه یک سِت مادر و کودک شیک.

/انتهای متن/

مطالب مرتبط مطالب مرتبط با این نویسنده